ປະເທດລາວເປັນປະເທດທີ່ອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ວັດທະນາທຳອັນຫລາກຫລາຍ ແລະ ງົດງາມ ທີ່ຍັງຄົງຖືກຮັກສາໄວ້ຢ່າງດີ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ປະເທດລາວເປັນປະເທດຫນື່ງທີ່ເປັນທີ່ກ່າວຂານວ່າເປັນທີຫມາຍດ້ານການທ່ອງທ່ຽວອັມດັບຕົ້ນໆໃນເຂດອາຊີ. ຄວາມອຸດົມສົມບູນດ້ານວັດທະນາທຳນີ້ເອງທີ່ໄດ້ເຮັດປະເທດລາວມີເມືອງມໍລະດົກໂລກດ້ານວັດທະນາທຳ 2 ແຫ່ງ ໂດຍອົງການ UNESCO ເຊິ່ງດືງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວຈຳນວນຫລວງຫລາຍເຂົ້າມາທ່ຽວຊົມຄວາມອຸດົມສົມບູນດັ່ງກ່າວ.

ດັ່ງນັ້ນການອານຸລັກ ແລະ ສົ່ງເສີມວັດທະນາທຳອັນດີງາມຂອງຊົນເຜົ່າຕ່າງໆໃນລາວຈື່ງມີຄວາມສຳຄັນຍີ່ງ ເພາະນອກຈາກເປັນການປະຕິບັດຕາມລັດຖະທຳມະນູນແຫ່ງສປປ ລາວ ມາດຕາທີ8 ວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມວັດທະນາທຳຊົນເຜົ່າເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງເປັນການຮັບປະກັນດ້ານການຮັກສາເອກະລັກຂອງຊາດເຊິ່ງເປັນສີ່ງພູມໃຈຂອງປວງຊົນລາວ ແລະ ດືງດູດຈິດໃຈຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ເຂົ້າມາທ່ຽວໃນປະເທດລາວຫລາຍຂື້ນຢ່າງຍືນຍົງ.

ດັ່ງນັ້ນ, CLICK I4Dev ຈື່ງໄດ້ເຮັດເວັບໃຊ້ນີ້ຂື້ນເພື່ອສະຫນອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕ່າງໆກ່ຽວກັບຊົນເຜົ່າໃນລາວ. ເຖີງແມ່ນວ່າເອກະສານຕ່າງໆຈະມີຈຳກັດ ແຕ່ພວກເຮົາຫວັງວ່າເວັບໃຊ້ນີ້ຈະເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ສັງຄົມລາວ ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຮຽນຮູ້ເພິ້ມເຕີມ.

Get to Know Us

Pork belly chicken turkey andouille t-bone ribeye tenderloin prosciutto flank chuck porchetta. Pork chop sirloin tri-tip shoulder. Meatloaf kielbasa corned beef pancetta t-bone short loin.

Kielbasa chicken doner filet mignon meatball salami ground round prosciutto spare ribs jerky meatloaf shankle bacon beef swine.

more +

Quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor
Quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor
Quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor
Quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor
Quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor