ອີວມຽນ (Iewmien)

ຊົນເຜົ່າອີວມຽນ ແມ່ນຊົນເຜົ່າທີ່ນອນໃນຫມວດພາສາມົ້ງ-ອີວມຽນ ເຊິ່ງມີປະຊາກອນທັງຫມົດປະມານ 22,000​ ຄົນ ໂດຍອາໃສສ່ວນໃຫຍ່ຢູ່ພາກເຫນືອຂອງປະເທດລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແຂວງຜົ້ງສາລີ,​ ຫລວງນ້ຳທາ ແລະ ແຂວງຫົວພັນ.

ຊົນເຜົ່າອີວມຽນ ແມ່ນຊົນເຜົ່າຫນື່ງທີ່ມີເອກະລັກໂດດເດັ່ນ. ທ່ານສາມາດດາວໂຫລດຂໍ້ມູນເພີ້ມເຕີມໄດ້ຈາກປື້ມລຸ່ມນີ້:

 

ກົດທີ່ນີ້ເພື່ອດາວໂຫລດປື້ມກ່ຽວກັບເຜົ່າອິວມຽນ