ລາຫູ (Lahu)

ຊົນເຜົ່າລາຫູ ແມ່ນຊົນເຜົ່າຫນື່ງທີ່ນອນໃນຫມວດພາສາຈີນ-ຕີເບດ ເຊິ່ງມີປະຊາກອນທັງຫມົດປະມານ15,000 ຄົນ. ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນອາໃສໃນເມືອງຫລວງນ້ຳທາ, ເມືອງລອງ ແລະ ເມືອງວຽງພູຄາ,​ ແຂວງຫລວງນ້ຳທາ, ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ, ເມືອງຕົ້ນເຜີ້ງ ແລະ ເມືອງເມິງ,​ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ.

ແຜນທີ່ລຸ່ມນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖີງທີ່ຕັ້ງຂອງຊົນເຜົ່າດັ່ງກ່າວ:

ຊົນເຜົ່າລາຫູ ມີເອກະລັກທາງວັດທະນາທຳທີ່ພົ້ນເດັ່ນເປັນທີ່ຫນ້າສົນໃຈ. ທ່ານສາມາດອ່ານຕື່ມໄດ້ທີ່ປື້ມລຸ່ມນີ້:

ກົດທີ່ນີ້ເພື່ອດາວໂຫລດປື້ມ