ງວນ (Ngouan)

ຊົນເຜົ່າງວນ ແມ່ນຊົນເຜົ່າຫນື່ງທີ່ນອນຢູ່ໃນຫມວດພາສາມອນ-ຂະແມ ເຊິ່ງມີປະຊາກອນທັງຫມົດປະມານ 1,300​ຄົນ ອາໃສສ່ວນໃຫຍ່ຢູ່ເມືອງບົວລະພາ ແລະ ເມືອງທ່າແຂກ,​ ແຂວງຄຳມ່ວນ.

ແຜນທີ່ລຸ່ມນີ້ສະແດງເຖີງທີ່ຕັ້ງຂອງຊົນເຜົ່າດັ່ງກ່າວ:

 

ຊົນເຜົ່າງວນ ມີເອກະລັກທາງວັດທະນາທຳທີ່ຫນ້າສົນໃຈ ເຊິ່ງທ່ານສາມາດອ່ານໄດ້ຕື່ມທີ່:

ກົດທີ່ນີ້ເພື່ອດາວໂຫລດເອກະສານ