ກຣຽງ (Krieng)

ຊົນເຜົ່າກຣຽງ ແມ່ນຊົນເຜົ່າຫນື່ງທີ່ນອນໃນຫມວດພາສາມອນ-ຂະແມ ມີປະຊາກອນທັງຫມົດປະມານ 12,900 ຄົນ ເຊີ່ງອາໃສຢູເມືອງເລົ່າງາມ, ເມືອງສາລາວັນ, ແຂວງສາລາວັນ, ເມືອງກະລຶມ ແລະ ເມືອງທ່າແຕງ, ແຂວງເຊກອງ.

ແຜນທີ່ລຸ່ມນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖີງທີ່ຕັ້ງຂອງຊົນເຜົ່າດັ່ງກ່າວ:

 

ຊົນເຜົ່າກຣຽງ ມີເອກະລັກທາງວັດທະນາທຳທີ່ຫນ້າສົນໃຈ ເຊິ່ງທ່ານສາມາດອ່ານຕື່ມໄດ້ທີ່:

ກົດທີ່ນີ້ເພື່ອດາວໂຫລດເອກະສານ