ກຣີ (Kri)

ຊົນເຜົ່າກີຣ ແມ່ນຊົນເຜົ່າຫນື່ງທີ່ຢູ່ໃນຫມວດພາສາມອນ-ຂະແມ ມີປະຊາກອນທັງຫມົດພຽງ 739 ຄົນ ເຊິ່ງອາໃສຢູ່ເມືອງຄຳເກີດ, ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, ເມືອງບົວລະພາ ແລະ ເມືອງນາກາຍ, ແຂວງຄຳມ່ວນ, ແລະ ເມືອງພຽງ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ.

ແຜນທີ່ລຸ່ມນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນທີ່ຕັ້ງຂອງຊົນເຜົ່າດັ່ງກ່າວ.


 

ຊົນເຜົ່າກີຣ ມີເອກະລັກທາງວັດທະນາທຳທີ່ເກົ່າແກ່ ແລະ ຫນ້າສົນໃຈ. ທ່ານສາມາດອ່ານຕື່ມໄດ້ທີ່:

ກົດທີ່ນີ້ເພື່ອດາວໂຫລດເອກະສານ