ກະຕູ (Katu)

ຊົສເຜົ່າກະຕູ ແມ່ນຊົນເຜົ່າຫນື່ງທີ່ນອນຢູ່ໃນຫມວດພາສາມອນ-ຂະແມ ມີປະຊາກອນປະມານ 22,700 ຄົນ ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ອາໃສຢູ່ເມືອງປາກຊ່ອງ ແລະ ເມືອງບາຈຽງ, ແຂວງຈຳປາສັກ, ເມືອງສາລາວັນ, ເມືອງເລົ່າງາມ, ແຂວງສາລາວັນ, ເມືອງດາກຈຶງ, ທ່າແຕງ ແລະ ກະລຶມ,​ ແຂວງເຊກອງ.

ແຜນທີ່ລຸ່ມນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນທີ່ຕັ້ງຂອງຊົນເຜົ່າດັ່ງກ່າວ:

 

 ຊົນເຜົ່າກະຕູ ມີເອກະລັກວັດທະນາທຳອັນຊົງຄຸນຄ່າ, ຍາວນານ ແລະ ໂດດເດັ່ນ ເຊິ່ງທ່ານສາມາດອ່ານຕື່ມໄດ້ທີ່:

 

ກົດທີ່ນີ້ເພື່ອດາວໂຫລດປື້ມ