ລະເມດ (Lamed)

ຊົນເຜົ່າລະເມດ ແມ່ນຊົນເຜົ່າຫນື່ງທີ່ນອນໃນຫມວດພາສາມອນ-ຂະແມ ເຊິ່ງມີປະຊາກອນທັງຫມົດປະມານ 20,000 ພັນ. ໃນນັ້ນອາໃສຢູ່ພາກຕາເວັນຕົກສ່ຽງເຫນືອຂອງປະເທດລາວເປັນສ່ວນໃຫຍ່ເຊັ່ນ: ເມືອງວຽງພູຄາ ແລະ ເມືອງນາແລ, ແຂວງຫລວງນ້ຳທາ, ເມືອງໄຊ,​ ແຂວງອຸດົມໄຊ ແລະ ເມືອງຜາອຸດົມ, ແຂວງບໍ່ແກ້ວ.

ແຜນທີ່ລຸ່ມນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖີງທີ່ຕັ້ງຂອງຊົນເຜົ່າດັ່ງກ່າວ 

 

ຊົນເຜົ່າລະເມດ ແມ່ນຊົນເຜົ່າຫນື່ງທີ່ມີເອກະລັກໂດດເດັ່ນ. ທ່ານສາມາດດາວໂຫລດຂໍ້ມູນເພີ້ມເຕີມໄດ້ຈາກປື້ມລຸ່ມນີ້:

ກົດທີ່ນີ້ເພື່ອດາວໂຫລດປື້ມກ່ຽວກັບເຜົ່າລະເມດ