ມະກອງ (Makong)

ຊົນເຜົ່າມະກອງ ແມ່ນຊົນເຜົ່າຫນື່ງໃນຫມວດພາສາມອນ-ຂະແມ ເຊິ່ງມີປະຊາກອນທັງຫມົດປະມານ 117,000 ຄົນ. ອາໃສສ່ວນໃຫຍ່ຢູ່ເຂດພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ຂອງປະເທດລາວເຊັ່ນ: ເມືອງນາກາຍ, ເມືອງຍົມມະລາດ, ເມືອງເຊບັ້ງໄຟ, ເມືອງທ່າແຂກ ແລະ ເມືອງຫນອງບົກ, ແຂວງຄຳມ່ວນ, ເມືອງອຸທຸມພອນ, ເມືອງອາດສະພັງທອງ, ເມືອງທ່າພະລານໄຊ, ເມືອງເຊໂປນ, ເມືອງນອງ ແລະ ເມືອງພິນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.

ແຜນທີ່ລຸ່ມນີ່ສະແດງເຖີງທີ່ຕັ້ງຂອງຊົນເຜົ່າດັ່ງກ່າວ:

ຊົນເຜົ່າມະກອງ ແມ່ນຊົນເຜົ່າຫນື່ງທີ່ມີເອກະລັກໂດດເດັ່ນ. ທ່ານສາມາດດາວໂຫລດຂໍ້ມູນເພີ້ມເຕີມໄດ້ຈາກປື້ມລຸ່ມນີ້:

 
ກົດທີ່ນີ້ເພື່ອດາວໂຫລດປື້ມກ່ຽວກັບເຜົ່າມະກອງ