ມ້ອຍ (Moy)

ຊົນເຜົ່າມ້ອຍແມ່ນຊົນເຜົ່າຫນື່ງໃນຫມວດພາສາມອນ-ຂະແມ ເຊິ່ງມີປະຊາກອນທັງຫມົດພຽງ 634 ຄົນເທົ່ານັ້ນ.​ ເຂົາເຈົ້າອາໃສຢູ່ບ້ານດອນ, ເມືອງຊຳເຫນືອ, ແຂວງຫົວພັນ.

ຊົນເຜົ່າມ້ອຍ ແມ່ນຊົນເຜົ່າຫນື່ງທີ່ມີເອກະລັກໂດດເດັ່ນ. ທ່ານສາມາດດາວໂຫລດຂໍ້ມູນເພີ້ມເຕີມໄດ້ຈາກປື້ມລຸ່ມນີ້:

ກົດທີ່ນີ້ເພື່ອດາວໂຫລດປື້ມກ່ຽວກັບມ້ອຍ