ຜ້ອງ (Phong)

ຊົນເຜົ່າຜ້ອງ ແມ່ນຊົນເຜົ່າຫນື່ງທີ່ນອນຢູ່ໃນຫມວດຊົນເຜົ່າທີ່ໃຊ້ພາສາມອນ-ຂະແມ ເຊິ່ງມີປະຊາກອນທັງຫມົດປະມານ 26,000​ ຄົນ. ສ່ວນຫລາຍອາໃສໃນເມືອງຊຳເຫນືອ, ແຂວງຫົວພັນ, ເມືອງຄຳ ແລະ ເມືອງຫນອງແຮດ, ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ເມືອງຫີນເຫີບ, ແຂວງວຽງຈັນ.

ແຜນທີ່ລຸ່ມນີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖີງທີ່ຕັ້ງຂອງຊົນເຜົ່າດັ່ງກ່າວ.

ຊົນເຜົ່າຜ້ອງ ແມ່ນຊົນເຜົ່າຫນື່ງທີ່ມີເອກະລັກໂດດເດັ່ນ. ທ່ານສາມາດດາວໂຫລດຂໍ້ມູນເພີ້ມເຕີມໄດ້ຈາກປື້ມລຸ່ມນີ້:

 
ກົດທີ່ນີ້ເພື່ອດາວໂຫລດປື້ມກ່ຽວກັບເຜົ່າຜ້ອງ