ໄປຣ (Prai)

ຊົນເຜົ່າໄປຣ ແມ່ນຊົນເຜົ່າຫນື່ງທີ່ນອນຢູ່ໃນຫມວດຊົນເຜົ່າທີ່ເວົ້າພາສາມອນ-ຂະແມ ເຊິ່ງມີປະຊາກອນທັງຫມົດປະມານ 21,000 ຄົນ ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ອາໃສທີ່ເມືອງນານ ແລະ ເມືອງຈອມເພັດ, ແຂວງຫລວງພະບາງ, ເມືອງໄຊຊະຖານ, ເມືອງໄຊບູລີ, ເມືອງຊຽງຮ່ອນ, ເມືອງພຽງ, ເມືອງຄອບ ແລະ ເມືອງຫົງສາ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ.

ແຜນທີ່ລຸ່ມນີ່ສະແດງເຖີງທີ່ຕັ້ງຂອງຊົນເຜົ່າດັ່ງກ່າວ:

ຊົນເຜົ່າໄປຣ ຫລື ເຜົ່າລົວະ ແມ່ນຊົນເຜົ່າຫນື່ງທີ່ມີເອກະລັກໂດດເດັ່ນ. ທ່ານສາມາດດາວໂຫລດຂໍ້ມູນເພີ້ມເຕີມໄດ້ຈາກປື້ມລຸ່ມນີ້:

 
ກົດທີ່ນີ້ເພື່ອດາວໂຫລດປື້ມກ່ຽວກັບເຜົ່າໄປຣ