ສາມຕ່າວ (Samtao)

ຊົນເຜົ່າສາມຕ່າວ ແມ່ນຊົນເຜົ່າຫນື່ງໃນຫມວດພາສາມອນ-ຂະແມ ເຊິ່ງມີປະຊາກອນພຽງ 3,500 ຄົນ ອາໃສທີ່ເມືອງນ້ຳທາ, ວຽງພູຄາ, ນາແລ ແລະ ເມືອງລອງ, ແຂວງຫລວງນ້ຳທາ, ແລະ ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ, ແຂວງບໍ່ແກ້ວ.

ແຜນທີ່ລຸ່ມນີ້ສະແດງເຖີງທີ່ຕັ້ງຂອງຊົນເຜົ່າດັ່ງກ່າວ:

 

ຊົນເຜົ່າສາມຕ່າວ ມີເອກະລັກທາງວັດທະນາທຳອັນເກົ່າແກ່ ແລະ ຫນ້າສົນໃຈ ເຊີ່ງທ່ານສາມາດອ່ານຕື່ມໄດ້ທີ່:

ກົດທີ່ນີ້ເພື່ອດາວໂຫລດປື້ມ