ຊ່ວຍ (Souay)

ຊົນເຜົ່າຊ່ວຍ ແມ່ນຊົນເຜົ່າຫນື່ງທີ່ນອນໃນຫມວດພາສາມອນ-ຂະແມ. ມີປະຊາກອນທັງຫມົດປະມານ 45,000 ຄົນ ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ອາໃສຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ສາລາວັນ, ເຊກອງ ແລະ ແຂວງຈຳປາສັກ.

ທ່ານສາມາດອ່ານຕື່ມກ່ຽວກັບຊົນເຜົ່າຊ່ວຍໄດ້ທີ່ນີ້:

ກົດທີ່ນີ້ເພື່ອດາວໂຫລດເອກະສານ