ຍະເຫີນ (Nhaheun)

ຊົນເຜົ່າຍະເຫີນ ຫລຶ ເຫີນຍໍ ແມ່ນຊົນເຜົ່າຫນື່ງທີ່ຢູ່ໃນຫມວດຊົນເຜົ່າທີ່ໃຊ້ພາສາມອນ-ຂະແມ ເຊິ່ງມີປະຊາກອນບໍ່ຫລາຍອາໃສຢູ່ ເມືອງປາຊ່ອງ, ແຂວງຈຳປາສັກ ແລະ ເມືອງສາມັກຄີໄຊ, ແຂວງອັດຕະປືເທົ່ານັ້ນ. ປະຊາກອນລວມແລ້ວປະມານ 6,700 ຄົນ. ມີຕົ້ນກຳເນີດມາແຕ່ປະເທດມົງໂກນ.

ແຜນທີ່ລຸ່ມນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນທີ່ຕັ້ງຂອງຊົນເຜົ່າດັ່ງກ່າວ.

 

ຊົນເຜົ່າຍະເຫີນກີນເຂົ້າຈ້າວ, ບໍ່ຕໍ່າຫູກ ແຕ່ສີມືໃນການຈັກສານ. ມີເອກະລັກການນຸ່ງຖືທີ່ເດັ່ນໂດຍຜູ້ຊາຍໃສ່ຜ້າຕ່ຽວ ມີຜ້າດງຄຽນຫົວ, ມັດຜົມ ແລະ ໃສ່ຕ່າງຫູ. ລາຍລະອຽດສາມາດອ່ານໄດ້ໃນປື້ມລຸ່ມນີ້້:

ກົດທີ່ນີ້ເພື່ອດາວໂຫລດປື້ມກ່ຽວກັບເຜົ່າຍະເຫີນ