ຢຣຸ (Yru)

ຊົນເຜົ່າຢຸຣ ແມ່ນຊົນເຜົ່າຫນື່ງ ໃນຫມວດພາສາມອນ-ຂະແມ ເຊິ່ງມີປະຊາກອນທັງຫມົດປະມານ 47,000 ຄົນ. ສ່ວນໃຫຍ່ອາໃສໃນເມືອງເລົ່າງາມ, ແຂວງສາລາວັນ, ເມືອງທ່າແຕງ, ແຂວງເຊກອງ,​ ເມືອງປາກຊ່ອງ, ເມືອງບາຈຽງ ແລະ ເມືອງປະທຸມພອນ, ແຂວງຈຳປາສັກ, ເມືອງສະຫນາມໄຊ ແລະ ເມືອງສາມັກຄີໄຊ, ແຂວງອັດຕະປື.

ແຜນທີ່ລຸ່ມນີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນທີ່ຕັ້ງຂອງຊົນເຜົ່າດັ່ງກ່າວ:

ຊົນເຜົ່າຢຸຣ ແມ່ນຊົນເຜົ່າຫນື່ງທີ່ມີເອກະລັກໂດດເດັ່ນ. ທ່ານສາມາດດາວໂຫລດຂໍ້ມູນເພີ້ມເຕີມໄດ້ຈາກປື້ມລຸ່ມນີ້:

 
ກົດທີ່ນີ້ເພື່ອດາວໂຫລດປື້ມກ່ຽວກັບເຜົ່າຢຣຸ