ຜູ່ໄທ (Phouthai)

ຊົນເຜົ່າຜູ້ໄທ ແມ່ນຊົນເຜົ່າຫນື່ງໃນຫມວດພາສາລາວ-ໄຕ ເຊິ່ງມີປະຊາກອນທັງຫມົດປະມານ 158,000 ຄົນ. ມັກອາໃສທີ່ເມືອງຄຳເກີດ, ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, ເມືອງທ່າແຂກ, ນາກາຍ, ຫນອງບົກ, ຍົມມະລາດ ແລະ ເມືອງເຊບັ້ງໄຟ, ແຂວງຄຳມ່ວນ, ທຸກໆເມືອງໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ເມືອງວາປີ ແລະ ເມືອງເລົ່າງາມ, ແຂວງສາລາວັນ ແລະ ເມືອງຊະນະສົມບູນ, ແຂວງຈຳປາສັກ.

ແຜນທີ່ລຸ່ມນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນທີ່ຕັ້ງຂອງຊົນເຜົ່າດັ່ງກ່າວ:

 

ຊົນເຜົ່າຜູ້ໄທ ມີເອກະລັກການຮ້ອງລຳ ແລະ ຟ້ອນທີ່ເປັນເອກະລັກ ແລະ ອື່ນໆອີກ. ທ່ານສາມາດດາວໂຫລດເອກະສານໄດ້ລຸ່ມນີ້:

 

ກົດທີ່ນີ້ເພື່ອດາວໂຫລດປື້ມ