ໄທເຫນືອ (Thai Neur)

ຊົນເຜົ່າໄທເຫນືອ ແມ່ນຊົນເຜົ່າຫນື່ງທີ່ນອນໃນຫມວດພາສາລາວ-ໄຕ ມີປະຊາກອນທັງຫມົດປະມານ 15,000 ຄົນ ເຊິ່່ງສ່ວນໃຫຍ່ອາໃສໃນເມືອງຍອດອູ,​ ແຂວງຜົ້ງສາລີ, ເມືອງສີງ, ແຂວງຫລວງນ້ຳທາ ແລະ ເມືອງຕົ້ນເຜີ້ງ, ແຂວງບໍ່ແກ້ວ.

ແຜນທີ່ລຸ່ມນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການກະຈາຍພົນລະເມືອງຂອງຊົນເຜົ່າດັ່ງກ່າວ:

 

ຊົນເຜົ່າໄທເຫນືອມີວັດທະນາທຳທີ່ຫນ້າສົນໃຈ ເຊິ່ງທ່ານສາມາດອ່ານຕື່ມໄດ້ທີ່:

ກົດທີ່ນີ້ເພື່ອດາວໂຫລດປື້ມ