ແຊກ (Xact)

ຊົນເຜົ່າແຊກ ແມ່ນຊົນເຜົ່າຫນື່ງທີ່່ນອນໃນຫມວດພາສາລາວ-ໄຕ. ທົ່ວປະເທດມີປະຊາກອນພຽງແຕ່ 3,700 ຄົນເທົ່ານັ້ນ ເຊິ່ງອາໃສຢູໃນເມືອງຄຳເກີດ, ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, ເມືອງທ່າແຂກ, ນາກາຍ, ຫີນບູນ ແລະ ເມືອງຍົມມະລາດ, ແຂວງຄຳມ່ວນ.

ແຜນທີ່ລຸ່ມນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນທີ່ຕັ້ງຂອງຊົນເຜົ່າດັ່ງກ່າວ:

 

 

 

ຊົນເຜົ່າແຊກ ມີວັດທະນາທຳທີ່ຫນ້າສົນໃຈ ເຊິ່ງທ່ານສາມາດອ່ານຕື່ມໄດ້ທີ່:

ກົດທີ່ນີ້ເພື່ອດາວໂຫລດເອກະສານ